BARDAK ALTLIKLARI

Toplam 6 Adet (5 Adet Bardal Altlığı, 1 Adet Nihale) Minyatür Osmanlı Dönemi Tasvirli , Baskı